Апробація результатів наукових досліджень

     Результати тієї чи іншої наукової діяльності дослідника тільки тоді мають практичну цінність і значущість, коли вони доведені до відому членів суспільства. Однією із найпоширеніших форм такої діяльності є наукові публікації, які виконують наступні функції:

 - оприлюднюють результати наукової роботи автора і сприяють встановленню його пріоритету; 

- свідчать про відповідний особистий внесок дослідника в розробку наукової проблеми;

 - підтверджують достовірність основних результатів і висновків, новизни і наукового рівня досліджень;

 - підтверджують факт апробації та впровадження результатів і висновків наукової роботи; 

- відбивають основний зміст наукової роботи; 

- фіксують завершення певного етапу дослідження або роботи в цілому; 

- забезпечують первинною науковою інформацією суспільство, сповіщають наукове співтовариство про появу нового наукового знання, передають індивідуальний результат у загальне надбання тощо.

Наукові співробітники Парку беруть участь та виступають з науковими доповідями на конференціях та семінарах всеукраїнського та міжнародного рівнів, а також вебінарах, тренінгах та круглих столах.

Від початку створення Парку за авторства наукових співробітників вийшло з друку понад 170 наукових публікацій, з них: 16 статей у фахових наукових виданнях, 7 у виданнях занесених до наукометричних баз даних Scopus, Web of science та 1 автореферат дисертації.

У 2018 році захищено 1 кандидатську дисертацію за спеціальністю «Екологія».