Організація наукових конференцій

НПП "Черемоський" є неодноразовим співорганізатором наукових та науково-практичних міжнародних конференцій, таких як "Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень" (2015-2017 роки) та "Рельєф і клімат" (2018 рік).

Робота конференцій охоплювала наступні напрямки:

 • вивчення й охорона рослинного світу;
 •  вивчення й охорона тваринного світу;
 •  вивчення й охорона ґрунтів, геологічних об’єктів;
 •  раритетний компонент флори і фауни та його охорона;
 •  формування, функціонування й використання природничих
 •  музейних та гербарних колекцій у природоохоронних дослідженнях;
 •  історичні аспекти природничих досліджень;
 •  застосування ГІС-технологій у природничих дослідженнях;
 •  досвід впровадження природоохоронних заходів;
 •  формування національної та транснаціональної екомережі,
 • заповідна справа;
 •  проблеми нормативно-правового регулювання природоохоронної діяльності в контексті протидії загрозам національній безпеці України екологічного та біологічного характеру;
 •  природоохоронні аспекти застосування відновлювальних альтернативних джерел енергії.

Результатом роботи цих конференцій є збірники матеріалів, які вміщують результати досліджень, у тому числі на території НПП"Черемоський", науковців з України та ближнього зарубіжжя, що відображають теоретичні, методологічні та практичні проблеми моніторингу біологічного і ландшафтного різноманіття, становлення й розвитку заповідної справи, актуальні питання охорони природи, екологічної освіти, рекреації.