Мохи

Третє місце за кількістю видів у рослинному царстві, після покритонасінних та грибів, займає група рослин – мохи. Бріофіти – надзвичайно своєрідні рослини, унікальні та чудові в багатьох відношеннях. Їх вивченням займається особливий розділ ботаніки – бріологія. Це дуже давня група рослин, яка зберегла своє морфологічне розмаїття і таксономічне багатство та має досить широке розповсюдження.

Безволосник хвилястий
Брахітецій грубочерешковий
Гострозьобик заючий
Двоголівник гірський
Двоголівник мітлоподібний
Жилкошипик складчастий
Косостеблик середній
Косостеблик споріднений
Красивомошка загострена
Маршанція звичайна
Некера периста
Пофалдовник трикутний
Рунянка звичайна
Сонмох кипарисоподібний
Ярусник блискучий

Мохоподібним (Bryophyta) характерна широка екологічна амплітуда, але вони тісно пов’язані з певним поєднанням екологічних факторів (вологістю, світлом, температурою, субстратом). Залежно від норми реакції на дію екологічних факторів виділяють групи видів за відношенням до вологості та освітленості місцезростань, трофності й хімізму субстрату. Основним критерієм виділення екологічних груп мохоподібних є особливості місцезростань. 

На території НПП «Черемоський» 49 видів мохоподібних є представниками 41 родів, 27 родин, 13 порядків, 5 класів, 2 відділів. 2 види мохів належать до переліку рідкісних та зникаючих видів мохоподібних Чернівецької області та потребують охорони на загальнодержавному рівні (Некера периста (NECKERA PENNÁTA Hedw.) та Схістідіум папілозний (SCHISTÍDIUM PAPILLÓSUM Culm.)).

Гедвічія війчаста
Гострозьобик заючий
Двоволосник звивистий
Двоголівочка різнонапрямлена
Дікрановейсія кучерявка
Косотеблик середній
Льоскея багатоплода
Некера периста
Прямоволосник споріднений
Рунянка ялівцева
Спинокрил тонкий
Юнгерманія гладенькоперіантієва

У результаті експедиційних досліджень з території НПП «Черемоський» зібрано 154 гербарних зразки бріофітів. З’ясовано, що домінуючими видами за кількістю гербарних зразків є: Hylocоmium splendens (Hedw.) Schimp. (21 зразків), Pleurоzium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. (14 зразків), Dicranum scoparium Hedw. (13 зразків). Менша кількість зразків представлена наступними видам: Polуtrichum commune Hedw. (10 зразків), Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst. (7 зразків), Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T. Kop. (6 зразків) та Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.)Warnst. (6 зразків) (рис.4.2.14). Решта видів представлені 1-5 зразками.