Про парк

Територія національного парку "Черемоський"– це північне відгалуження Чивчино-Мармароського масиву і утворена двома меридіально витягнутими хребтами – Жупани і Чорний Діл. До території національного парку увійшли такі об’єкти природно-заповідного фонду: ландшафтний заказник загально державного значення «Чорний Діл»; карстово-спелеологічний заказник «Молочно-братський карстовий масив» з найглибшою вертикальною шахтою Буковини та тектонічно-карстовими порожнинами; комплексна пам’ятка природи «Білий потік», де зростає велика кількість цінних для науки видів рослинного світу. Вони ваблять до себе своєю неповторністю, своєрідністю мальовничих ландшафтів, таємничістю незвіданих місць, своєю красою.

Унікальність, неповторність, індивідуальність, естетичність… Цілу низку епітетів можна навести, розповідаючи про природні перлини НПП «Черемоський», про заповідні куточки збереженої «дикої» природи. Природні багатства світу, як і людина, що живе в ньому, мають свої відмінні риси. І саме Національний природний парк «Черемоський» відрізняється своїм неповторним багатством, зачаровуючи ми краєвидами, природно-історичними об’єктами, мальовничістю, довершеністю, гармонійністю своєї території.

Родзинкою території парку є її фізико-географічне розташування на майже незайманих ділянках природи зі специфічними кліматичними умовами. Це дозволяє зберегти в цілісності природні екосистеми даного регіону та отримати перспективу сталого розвитку на базі конвенції «Про охорону та сталий розвиток Карпат». Діяльність Національного природного парку «Черемоський» є запорукою підтримання науково обґрунтованої, репрезентативної та ефективно керованої екологічної системи, як базового елементу збалансованого розвитку Буковинських Карпат. Таким чином забезпечується зменшення експлуатаційного навантаження на гірські екосистеми, покращання режиму лісокористування в плані безумовного використання захисних, природоохоронних та рекреаційно-оздоровчих функцій лісів, а також збереження унікальних і типових природних ландшафтів та біорізноманіття даного регіону.

Історія Парку

Національний природний парк «Черемоський» (НПП «Черемоський») створений Указом Президента України від 11 грудня 2009 року в Буковинських Карпатах. Це природоохоронна установа загальнодержавного значення, підпорядкована Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, головними завданнями якої є природоохоронна, науково-дослідна, рекреаційна та еколого-освітня діяльність.

Метою заснування національного природного парку «Черемоський» є збереження цінних природних територій та історико-культурних об’єктів, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення.

Процес створення 

Згідно з указом президента Кабінет Міністрів України повинен:

                          1)забезпечити:

  1. вирішення питання щодо утворення адміністрації національного природного парку «Черемоський» та забезпечення її функціонування;
  2. затвердження у тримісячний строк у встановленому порядку Положення про національний природний парк «Черемоський»;
  3. підготовку протягом 2010 — 2011 років матеріалів та вирішення відповідно до законодавства питань щодо вилучення та надання у постійне користування національному природному парку «Черемоський» 5556 гектарів земель, а також розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та проєкту землеустрою з організації та встановлення меж території національного природного парку, отримання державних актів на право постійного користування земельними ділянками;
  4. розроблення протягом 2010 — 2012 років та затвердження в установленому порядку Проєкту організації території національного природного парку «Черемоський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів;

                             2)передбачати під час доопрацювання проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проєктів законів про Державний бюджет України на наступні роки кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Черемоський».

Проект організації

Відповідно до ст.14 цього ж Закону, з метою визначення та обґрунтування заходів щодо провадження відповідно до законодавства та вимог міжнародних договорів природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, господарської діяльності, охорони, відтворення та використання природних комплексів та об’єктів, які передбачається здійснити протягом п’яти років, а також стратегії розвитку об’єкта природно-заповідного фонду на десять років розробляється проект організації території об’єкта природно-заповідного фонду.

Функціональне зонування

Функціональне зонування території НПП «Черемоський» здійснене відповідно до «Проекту організації території національного природного парку "Черемоський", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів»,  затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.08.2016 р. № 313.

 1. Заповідна зона - призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів, режим якої визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників (тобто, відповідно до ст.16, забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника);
 2. Зона регульованої рекреації - в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць; у цій зоні дозволяється влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів і екологічних стежок; тут забороняються рубки лісу головного користування, промислове рибальство, мисливство, інша діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони;
 3. Зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслуговування відвідувачів парку; тут забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов’язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації;
 4. Господарська зона - у її межах проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені пункти, об’єкти комунального призначення парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких господарська та інша діяльність здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників.

Зонування території національного природного парку, рекреаційна та інша діяльність на його території проводяться відповідно до Положення про національний природний парк та Проекту організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.