Екобесіда «Сніжна зима» ❄️

Довкілля - це живий дивосвіт, що оточує людину, в якому вона живе з перших днів свого життя, в якому вона пізнає та формує цілісну картина світу живої природи. Природа - найкращий вихователь дитячої душі,- вважав В.О.Сухомлинський. Він підкреслював, що найкращий шлях здобуття знань та виховання почуттів - це духовне збагачення людини, яке необхідно поєднувати з постійним спілкуванням з природою. Саме метод безпосереднього ознайомлення дітей з довкіллям позитивно впливає на виховання школярів.

Екоосвітні заняття формують світогляд школярів, розвивають екологічне і естетичне мислення, сприяють набуттю знань, умінь і навичок для практичного вирішення проблем довкілля. Провідним фахівцем з екоосвіти НПП «Черемоський» - О. ТОМНЮК, з учнями молодшого шкільного віку проведено екобесіду: «Сніжна зима: опис природи. Календар природи». Інтерактивний урок з цікавою презентацією сформував в учнів уявлення про характерні ознаки зими в живій та неживій природі, розвиваючи бачення прекрасного в усьому, що нас оточує, прищеплюючи любов до природи, ознайомивши учнів із поняттям «календар природи» та ознаками зими.

Для спостережень за погодою діти використовували погодні умови «за вікном» та здійснювали екозаписи в щоденниках спостережень, створивши в своїх альбомах дивовижні чарівні малюнки зимових пейзажів. Діти вчаться помічати зміни пір року, виховують любов до природи. Дбайливе ставлення до природного середовища, її багатств – це мандрівки до чудової краси та осмислення її збереження для нащадків!