Екологічне виховання учнівської молоді

Екологічна освіта - це безперервний комплексний процес формування екологічного світогляду та культури підростаючого покоління, освоєння системи знань про закони функціонування, життєдіяльності всього живого, екологічних систем і роль людини у збереженні природного середовища.

Співробітниками відділу екологоосвітньої роботи та рекреації НПП «Черемоський» проводяться екозаходи та бесіди для вихованців навчальних закладів з метою формування природознавчої компетентності, поглиблюючи знання учнів про різноманітність природи та її взаємозв’язки. З учнівськими колективами закладів загальної середньої освіти Путильської ОТГ проведено екобесіду – «Співіснування та значення живих організмів в природі».

 Учні ознайомились з різноманіттям живих організмів, удосконалили вміння групувати та поєднувати об’єкти неживої та живої природи з метою виявлення екосистемних зв’язків, спільного та відмінного в природному середовищі.

В природі все взаємопов’язане і всі організми не можуть існувати без неживої природи та одне без одного. Берегти природу — головний обов’язок кожної людини. Людина — це лише частинка природи. Пам’ятаймо: піклуючись про природу, ми дбаємо й про себе!