Облік видри річкової

Щороку в зимовий період працівниками ПНДВ парку проводиться облік фауни за слідами та слідами життєдіяльності. Для прикладу, облік видри річкової проводиться вздовж берегової лінії річок після встановлення снігового покриву в 5-10 см. Результати таких обліків сприяють уточненню відомостей щодо видового складу, чисельності популяцій та поширення видів в угіддях НПП «Черемоський».

Нещодавно майстром з охорони природи Перкалабського ПНДВ Юрієм Миколайовичем Шикманом було виявлено на снігу сліди видри річкової (Lutra lutra (Linnaeus, 1758)) на березі р. Сарата.

Нагадаємо, що видра річкова занесена до оновленого переліку червонокнижних видів тварин, відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 19.01.2021 р. № 29 «Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ)». Крім того, цей вид перебуває під охороною ряду європейських природоохоронних конвенцій та червоних списків.