Розширення території НПП «Черемоський» – вимога часу!

Цілеспрямований розвиток природно-заповідного фонду є одним з важливих напрямків оптимізації середовища життєдіяльності людини, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття і розвитку екомережі.

В Українських Карпатах, як найважливішому для України і Центральної Європи екологовизначальному регіоні, здійснюється послідовна політика формування адекватної цьому значенню системи ПЗФ, передусім, за рахунок територіально монолітних і ландшафтно-репрезентативних територій. В наші дні розширення установ ПЗФ особливо важливе, оскільки значна частина заповідних територій Сходу та Півдня нашої Держави сильно постраждали від московської агресії, Україна стала країною з найбільш замінованою територією в світі.

То ж, з огляду на це, розширення території НПП «Черемоський» є нагальною потребою.

Сучасна площа НПП «Черемоський» складає 7117,5 гектара, з них у постійному користуванні 5556 гектарів. Землі, які входять до складу парку без вилучення, займають площу 1561,5 гектара.

Площа території, пропонованої для розширення Парку, становить 1246 га, а до земель, що знаходяться в постійному користуванні, буде переведено 1118 га земель без вилучення Ялівецького лісництва. В результаті цих змін загальна площа національного природного парку «Черемоський» становитиме 8363,5 га, в тому числі 7920,0 га у постійному користуванні та 443,5 га без вилучення

Наукове обґрунтування зміни меж (розширення) території Національного природного парку «Черемоський», розроблене науковим співробітником парку Гребенщиковим В.О. під мудрим керівництвом Чорнея І.І., д.б.н., професора, завідувача кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ імені Ю.Федьковича, та за постійної методичної підтримки та консультацій Василя Мочана, заступника керівника проєкту – Українська Карпатська програма, Франкфуртське зоологічне товариство в Україні.

Зміна меж (розширення) території національного природного парку «Черемоський» матиме масштабні позитивні екологічні наслідки:

- призведе до створення екологічно стійкої природно-заповідної території, яка забезпечуватиме збереження цінних природних комплексів Українських Карпат (зокрема Чивчинських гір);

- мінімізує антропогенний вплив на ландшафти, раритетну флору й фауну, водні джерела та артерії;

- буде створений центр вивчення, збереження, відтворення біологічного різноманіття Покутсько-Буковинських Карпат.

Наукове обґрунтування разом з позитивним експертним висновком на нього Інституту екології Карпат (м. Львів) вже надіслані до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

 

Що ж, очікуймо приємну звістку від Міністерства!