Долучились до семінару

27 вересня, в рамках реалізації проекту ГЕФ-ЮНЕП «Збереження, посилення та управління запасами вуглецю та біорізноманіття у Чорнобильській зоні відчуження», Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником у партнерстві з Громадською організацією «Екологічний простір – 2020» проведено у змішаному форматі семінар «Оцінка шкоди довкіллю. Післявоєнне відновлення» для фахівців та експертів в галузі охорони довкілля, представників ЦОВВ та органів місцевого самоврядування, представників наукової спільноти, національних та міжнародних наукових та природоохоронних установ, а також екологічної громадськості. Від НПП «Черемоський» участь у семінарі взяла старший науковий співробітник парку, к.б.н. Діана Юзик.

Під час заходу спікерами заходу було представлено доповіді щодо впливу воєнних дій на довкілля та стратегії його відновлення під час та після завершення війни в Україні.