Комплексна пам’ятка природи «Жупани»

Цінним природоохоронним об’єктом в межах субмеридіального пасма Чорний Діл-Жупани є комплексна пам’ятка природи «Жупани», яка являє собою мальовничу вапнякову скелю (1451,2 м н.р.м.) серед сінокісних лук в межах прикордонної території з Румунією. Площа цієї чудової місцевості 2 га. В урочищі зростають рідкісні види флори, занесені до Червоної книги України (2009), серед яких багато реліктів, що збереглися тут з минулих геологічних епох. Компонентою цих угруповань є популяції низки раритетних, червонокнижних видів видів: пальчатокорінник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó), билинець довгоригий (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.), зозулині сльози серцелисті (Listera ovata (L.) R. Br.), любка дволиста (Platanthera bifolia (L.) Rich.), траунштейнера куляста (Traunsteinera globosa (L.) Rchb.), шолудивник високий (Pedicularis exaltata Besser.).