Поновлено вказівні знаки на наукових полігонах

Для забезпечення спостережень за станом популяцій окремих видів рослин і тварин на території національного природного парку «Черемоський» у попередні роки було закладено наукові полігони, що дозволяє вивчати природний розвиток екосистем та зміни внаслідок антропогенного впливу.

Згідно Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків (2002), постійні пробні площі повинні бути чітко фіксовані на місцевості системою маркувальних знаків і мати свою нумерацію.

28 червня майстрами з охорони природи Перкалабського ПНДВ спільно з старшим науковим співробітником парку, к.б.н. Діаною Юзик було поновлено вказівні знаки на зоологічній і ботанічних постійних пробних площах, фенологічних пунктах і частково в межах еколого-ценотичної трансекти, яка пролягає через хребет Чорний Діл.