Про посилення охорони ранньоквітучих об’єктів рослинного світу

Згідно доручення Державної екологічної інспекції України від 30.01.2023 року № 78 та внутрішнього наказу № 22 від 20 березня "Про посилення заходів щодо збереження ранньоквітучих об'єктів рослинного світу", на території НПП «Черемоський» посилено заходи щодо охорони місць зростання ранньоквітучих об'єктів рослинного світу, особливо тих видів рослин, які занесені до Червоної книги України і інших природоохоронних списків. З цією метою майстри з охорони природи Перкалабського та Селятинського ПНДВ систематично проводять моніторинг своїх обходів щодо недопущення їх зривання та знищення, паралельно використовуючи при цьому систему спостереження «SMART», яка надана у користування Франкфуртським зоологічним товариством (ФЗТ). Зібрані дані місцезростання та поширення первоцвітів будуть використані у подальшій роботі установи ПЗФ.