Завершено роботу над літописом природи парку

Черговий 11 том Літопису природи Національного природного парку «Черемоський» підготовлений у відповідності до ст. 43 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків, затвердженої Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 465/430 від 25 листопада 2002 року.
В одинадцятому томі вміщена інформація та матеріали з моніторингу біологічного різноманіття, проведеного працівниками НПП «Черемоський», науковцями Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича протягом 2022 року, а також інформація про науково – дослідну діяльність у парку протягом 2021-2022 природного року.
Об’єм звіту Літопису природи склав 945 сторінок. В тексті вміщено 78 таблиць і 806 зображень.